Rite-Equine bv   

algemeen
geschiedenis
doelstelling
nafok
galerijmade by T&O

Geschiedenis van de Rite-stam


De grondlegster van deze stam is de in 1951 uit Holstein geimporteerde merrie
Elrite uit de Holsteiner stam nr 1859.
Naar aanleiding van een idee van J.K.Wiersema reisde een afvaardiging van het
voormalige Noordnederlandse Warmbloed Paardenstamboek (NWP) destijds af naar
Holstein en zocht vijftien merries bijeen waarvan verwacht werd dat ze een
positieve bijdrage konden leveren aan de omvorming van het landbouwrijpaard.
Naast Elrite bevonden zich onder deze vijftien imports ook andere vermaarde
merries zoals Morgenster (moeder van Sinaeda), Gitta (grootmoeder van Zuidhorn),
Uniek's moeder Fagonia en de overgrootmoeder van Jasper; Farmerin.
Zij worden beschouwd als de grondlegsters van sterke stammen in de noordelijke
provincies en van de KWPN-fokkerij in het algemeen.
Zelrite werd geboren op 13 mei 1966, gefokt door E.Bruggers te Onstwedde en
werd als 2-jarige verkocht aan de bekende fokker Fokko Wichers te Haren (Gr.),
later woonachtig te Aduard. Zelrite is alleen door dhr. Wichers voor de fokkerij
gebruikt en er zijn elf veulens uit geboren.
Het vierde veulen was van de hengst Courville xx , een merrieveulen genaamd Orite.
Het achste veulen was van de hengst Erdball xx , een merrieveulen genaamd Velrite.

Deze twee dochters van Zelrite waren beide UTV-merries. Orite legde de IBOP
af met 90 punten en Velrite met 94 punten. Velrite is als enter uit Aduard
vertrokken en Orite als achtjarige. Velrite kreeg als latere eigenaar dhr.
Maesen uit Maasbree en Orite dhr. Ellen uit Steenwijkerwold. Orite en Velrite
met hun nakomelingen worden gezien als de vertegenwoordigsters van Zelrite.

Het eerste veulen van Orite was een merrieveulen van de hengst Pericles xx
en kreeg de naam Torite. Deze merrie is gebleven om de Rite-stam in Aduard
verder te vertegenwoordigen. Eerst nog in gezamenlijk eigendom van de heren
Wichers en Douma, later door dhr F.A. Douma alleen en nog weer later door
diens zoon W.J. Douma.

Interessant gegeven is dat in dezelfde stalling waar Zelrite, Orite, Torite,
Velrite en Worite stalling hadden of geboren werden generaties later hun
naamgenoten geboren zijn en stalling hebben.
F.A. Douma, de fokker van de naamgenoten heeft de heer Fokko Wichers
en de paarden nog gekend en meegemaakt.


algemeen - geschiedenis - doelstelling - nafok - galerij


site hosted by T&O